viernes, 7 de noviembre de 2008

Informació sobre la regulació d'ET Informàtica
Avui tots els estudiants hem rebut un mail de la Direcció de l'Escola a on es diu:
"Els actuals títols d’Enginyer en Informàtica, Enginyer Tècnic en Informàtica de Gestió i Enginyer Tècnic en Informàtica de Sistemes, així com tots aquells que en el futur puguin aparèixer amb caràcter de títol universitari oficial de grau en Enginyeria Informàtica, tindran plena validesa en l’àmbit català, espanyol i europeu sense cap mena de restricció."
També surt la notícia:


Què vol dir?

1. Els actuals títols de d'Enginyeria estan regulats pel decret de titulacions previ a l'aplicació de la LOU i LOMLOU - reforma de la llei feta pel PSOE.- (Bolonya).
2. Obviament, aquests títols tenen una vigència oficial a tot el territori de l'Estat espanyol. Són títols oficials.
3.-El reconeixement d'aquestes titolacions fora del territori del Regne d'Espanya depén dels convenis d'homologació i reconeixement que es facin. A nivell europeu no hi ha absolutament res establert. De fet, les noves titulacions de Grau (regulades pel Reial Decret de Graus de novembre de 2007) no tenen reconeixement automàtic a cap Estat dels que integren l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES). I viceversa: els títols de fora de l'Estat no tenen homologació automàtica per a l'Estat espanyol.
4.-Per tant, no hi ha cap garantia de que una enginyeria tècnica feta a l'Estat espanyol tingui reconeixement com a enginyeria tècnica a fora, pot tenir validesa -segons els criteris d'homologació de cada Estat- però potser com a formació professional avançada o similar.

La notícia a la que fa esment el mail de Direcció és la iniciativa del grup parlamentari del PP per regular les Enginyeries Informàtiques (una propossició no de llei, PNL) que ha estat rebutjada. De fet la majoria dels col·legis professionals estàn preocupats per les atribucions dels futurs graus i que l'equivalència entre l'actual enginyeria tècnica es faci amb un grau+ màster i no només amb el grau.

Diversos links que tracten la qüestió:


Un grau equival a una llicenciatura? (I) (II) (III) (IV)
Reial Decret de Graus
Notícia a La Voz de Galícia (octubre 2008):
"Els estudis d'enginyeria informàtica no tindran nivells de grau i màster"
Notícia a Terra (febrer 2006)
"Tècnics reclamen graus amb atribucions professionals plenes"

Web del Col·legi Oficial d'Enginyeria Tècnica en Informàtica de Catalunya (COETIC)


Actualització 07/11/08:

Notícia a Barrapunto (Novembre 2008)
"Sobre la desaparición de las ingenierías en informática en los planes de Bolonia"
Colegio Profesional de Ingenieros en Informática de Andalucía
Desaparición de la ingeniería en informáticalunes, 20 de octubre de 2008

Assemblea Presentació / Assemblea Presentación

Hola a todos y a todas:

Os dejamos el cartel de la presentación de la Assemblea de la Escuela de Universitaria de Informatica de Sabadell

Cartel Asemblea

*******************************************

Hola a tots i totes:

Us deixem el cartell de la presentació de l'Assemblea de l'Escola Universitària d'Informàtica de Sabadell

Cartell Assemblea

jueves, 16 de octubre de 2008

Bienvenidos al Blog de la Assemblea de la EUI - Sabadell

*************************************************

Benvinguts al Blog de l'Assemblea de l'EUI - Sabadell